pihlajankevari

pihlajankevari

11.2.2013

Numerot kertovat

 
Vuoden 2012 toimintatilastot kertovat, että lainaus kasvoi Kurikassa 3,3 %. Perinteinen, painettu kirja ei ole menettämässä asemaansa, vaan päinvastoin kirjalainaus kasvoi 1,1 %. Erityisesti aikuisten tietokirjalainat olivat kasvussa. Pääkirjaston musiikkiosaston uudistuminen lisäsi nuottilainoja 18,8 %:lla ja musiikkiäänitteiden lainoja 8 %:lla. Elokuvalainaus jatkoi nopeata kasvuaan 33,1 %:lla ja äänikirjalainaus 9,8 %:lla. Lainoista 78 % oli kirjalainoja, 7,8 % lehti- ja muita lainoja ja 7,4 % elokuvalainoja. Pääkirjastosta annettiin 60 % lainoista, Jurvan kirjastosta 18 % ja kirjastoautoista 22 % lainoista. Kirjastokäynnit lisääntyivät 10,8 %:lla. Kirjaston verkkopalvelun käyttö lähes kaksinkertaistui.

Aineistohankinnoissa panostettiin viime vuonna erityisesti musiikkiäänitteiden hankintaan. Samoin elokuvia hankittiin enemmän. Kirjahankinnat vähenivät 2,3 %:lla, mutta lasten- ja nuortenkirjallisuutta hankittiin kuitenkin 4,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusina palveluina tarjottiin mahdollisuus lukea e-lehtiä kirjastoissa sekä kuunnella musiikkia verkossa.

Monet tapahtumat houkuttivat kurikkalaisia kirjastoihin. Satutunnit, lukupiirit ja musaklubit keräsivät aktiivisen osallistujakunnan. Erityisiä yleisömenestyksiä vuoden aikana olivat Informaatiotekniikan museoyhdistyksen ilta, Lainan päivän kirjailijapaneeli, entisten nuorten terveyspäivä, Wilson Kirwan ja Aira Samulinin vierailut sekä karjalaisen kulttuurin päivä. Tapahtumien osallistujamäärä kohosi yli 4700 hengen. Kurikan kirjaston tekemä seinorityö huomioitiin kaupungin vuoden terveysteko palkinnolla.

Erilaisiin käyttäjäkoulutuksiin osallistui 760 henkeä. E-nällit antoivat opastusta tietokoneiden ja internetin käytössä 260 asiakkaalle. Mediapaja vakiinnutti asemansa palvelutarjonnassa. Nällimukula löytää –verkko-opetuspaketti johdatti koululaisia tiedonhaun ja medialukutaidon maailmaan.
Kirsti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti